Tầng lớp trí thức là gì?

no image “Tầng lớp trí thức là cơ quan nhận thức của cơ thể xã hội” - cái định nghĩa về tầng lớp trí thức mà “lý thuyết hữu cơ về xã hội” đưa ra n...

Việt Nam đang đi theo triết lý giáo dục nào?

no image Soi thực tiễn Việt Nam vào triết lý giáo dục của thế giới, chúng ta hình như đang đi ngược chiều với mọi triết lý giáo dục hiện đại. Khôn...

Vì sao chúng ta không tử tế hơn?

no image Mùa tốt nghiệp đã qua, năm học mới đang bắt đầu, nhưng bài diễn văn của George Saunders trong lễ bế giảng tại Đại học Syracuse vẫn hết sứ...

Tinh thần khai phóng

no image Bài viết này chia sẻ một vài suy nghĩ về một nền giáo dục khai phóng và một nền chính trị khai phóng- các điều kiện cho sự hình thành tin...

Khoa học, đại học và lý tưởng cho tuổi trẻ

Khoa học, đại học và lý tưởng cho tuổi trẻ TS Nguyễn Xuân Xanh tốt nghiệp Đại Học Khoa Học Sài Gòn, du học năm 1966 tại CHLB Đức. Ông học tập và nghiên cứu tại các Đại học Bonn, Heid...

Google Suy nghiệm Diễn đàn

Bài đăng mới nhất